Tuesday, August 19, 2008

৩ নং পাতা

1 comments:

Aryanil said...

baa`Maaler paa`njare jor kame gechhe. nunu-kalam kebalamaatra ekaTi praakRitik pichakiri noy - eTaa o baa`mlaa saahitya bhule gechhe. aajaker si`mhabhaag gadya thaapparh maarate paarenaa.

sekhaane bikalpa-shareer-er bikalpa gadya Je jhaTakaa dey taake saadhu balaa chhaarhaa kono gatyaantar thaakenaa.

temani apUrba Dali-r poster. but remember, we don't just need a phantasmia.

- Aryanil